Trần Đức Uyển

1937-2002

 

Em

 

Mây cao tiếp đỉnh non mù

Trông cho em ngủ thiên thu mộng sầu

Chim vàng vỗ cánh bay mau

Thoảng nghe tiếng động qua lầu thinh không

Trời xanh rỏ vết thương hồng

Chiều se mấy nhánh ḍng sông về trời

Hồn xưa ngh́n kiếp trong tôi

Bỗng rưng rưng khóc tôi ngồi phân vân

 

Em,  thơ Trần Đức Uyển, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010