Tô Nhược Châu

1944 - 2009

 

Mưa Chiêm Bao

 

Mưa người lạnh mái hiên tôi

Động hồn cỏ mục nhưng lời vô ngôn

Gió đưa mây bỏ xa nguồn

Tôi ngàn năm lạc giữa đường viễn khơi

Áo xanh người mộng bên trời

Tôi mưa bão rớt trên đồi tịch nhiên

 

6.1969

 

Mưa Chiêm Bao,  thơ Tô Nhược Chcâu, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011