Thy Linh (Ngy Hữu)

(?) - 1998

 

Cho Ti V Thăm

 

By giờ thng mấy rồi Nga nhỉ

M sao phượng đỏ đổ đầy sn

By giờ thng mấy rồi Nga nhỉ

M sao tm hồn qu bng khung

 

By giờ thng năm hay thng su

Nga mặc o hồng hay o xanh

Vườn xa thơm non hay đ chn

Cho ti về thăm Nga một lần

 

Ti về như năm xưa gặp gỡ

Trời xanh v my trắng lnh đnh

Ti sẽ đứng gần bn song cửa

Khẽ liếc nhn Nga rất m đềm

 

Chng mnh sẽ khng ni g cả

Khi Nga đứng nhn my trắng bay

Khi Nga tựa mnh bn song cửa

Lần đếm chấn song bằng ngn tay

 

Nga sẽ buồn như ti sẽ ni

By giờ thng su hay thng năm

M sao ging giống năm thng trước

Cũng mi nh ny cũng chấn song

 

Chng mnh yu nhau ngy gặp gỡ

Một ma nắng ấm một mai hồng

Đn chim bn ni ngưng ca ht

Liếc mắt soi mnh dưới đy sng

 

1958

 

Cho Ti V Thăm, thơ Thy Linh (Ngy Hữu), trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2012