Phạm Tấn Hầu

1948-

 

Nhng Vì Sao Quê Nhà

 

Ngủ đi em, mộng cho mau

Mai đời ta cũng chìm sâu thế này

Bể dâu ắt đã chia bầy

Ru em, anh sợ buồn đầy ca-dao

 

Ngủ đi em, mộng ngàn sao

Sông soi thay đĩa dầu hao quê nhà

 

(Bách Khoa số 380, tháng 11-1972)

 

Nhng Vì Sao Quê Nhà, thơ Phạm Tấn Hầu, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011