Ngy Do Thi

 

Đưa Em

 

Trời thưa gi nhẹ mưa bay

Chn my chợt thấp gt ngy khẽ ln

Tuổi em ngoan đỉnh mắt hiền

Chắc trng dương cũng ngủ mền o xanh

 

Gt son bn cũng khng đnh

Đưa em l biết dỗ dnh chn qua

 

(trch: THƠ TNH MIỀN NAM_Thư Ấn Qun-2008)

 

Đưa Em, thơ Ngy Do Thi trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2012