Ngy Cao Nguyên

 

Nhng Màu Cho Chân Dung Em   có thể anh đang ngồi bên bờ sông
   lắng nghe những lời gió viển vông
   tâm tư rực rỡ như mây hồng
   có thể anh đang tấu khúc đàn câm
   cho mênh mông nỗi sầu lăng tẩm
   cho rạn nứt những mầu rêu phong
   có thể anh còn giữ mãi ngai vàng 
                     mùa thu
   với bọn lính già nua là hàng cây trút
                    lá trong sương mù
   anh sẽ duyệt hàng quân bằng những bước
                     thùy du
   có thể anh còn buồn hơn người
                    tây phương
   trầm ngâm trước tòa miếu cổ
   ghi chép những màu mắt em
   có thể anh sẽ về sân trường
   vào mùa em bắt đấu mặc áo len
   vì nhớ nắng hanh vàng'pastel'
   có thể anh còn mang kiếp trần dung
   thích cày bừa trên những cánh 
                      đồng chiêm
   là thân hình em thơm ngát
   có thể anh đang còn khỏa thân
   trầm mình trong suối nhạc da đen
   cho đã cơn ghiền những âm thanh điên
   có thể anh thả rớt tình sầu
   đi tìm yêu trong vùng mắt em sâu
   xanh những màu xanh thăm thẳm

 

 

Nhng Màu Cho Chân Dung Em, thơ Ngy Cao Nguyên, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011