Nguyễn Xuân Hoàng

1940 - 2014

 

Làm Quen

 

Ngựa phi nước đại một hồi

bỏ lại đằng sau khu rừng xanh

khu rừng xanh khu rừng xanh khu rừng xanh

và những suối sâu, những đèo cao, những truông dài

trời thì đang mưa mau

 

Chim bay mù khơi trên cao một vùng

ngó xuống phía dưới rừng xanh chập chùng

những suối xanh, những đèo cong, những truông mờ

những thôn xóm, những ruộng đồng

trời thì đang bâng khuâng

 

Tôi đang chơi tự do một thời

ngoảnh lại đằng sau giật mình sợ hãi

những dại những khờ những lầm những lỡ

những suối sâu xanh, những đèo cao cong, những

truông dài mờ

trời thì đang mông mênh

 

ôi ngựa phi nước đại một hồi bỗng quị chân

ôi chim bay mù khơi bỗng gẫy cánh

ôi tôi người xa lạ bỗng quen em

 

Làm Quen,  thơ Nguyễn Xuân Hoàng, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011