Nguyễn Tôn Nhan

1947 - 2011

 

ĐÀ LẠT

 

Xuống đồi anh hái vội cành khô

Tặng cho em tượng đá chút sương mù

Hôm nay băng giá như hôm trước

Như hôm nào mưa rât bất ngờ

 

Rồi anh về thở chẳng ra hơi

Trời quá ư cao đến tím người

Và rừng thông ấy xanh non lắm

Anh chẳng làm sao hết mộng đời.

 

( Tuần báo KHỞI HÀNH )

 

Đà Lạt, thơ Nguyễn Tôn Nhan, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011