Nguyễn Hữu Nhật

1942-

 

Tháng Mười Ở Đâu?

 
Nếu thật chờ nhau mà hóa đá
th́ xin thử đợi một lần xem
Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc
ngàn năm không thấy dấu chân em…
 
Em mặc áo dài hoa đỏ chín
tưởng gió vườn rung khóm mẫu đơn
Mỗi bông nở hướng về một phía
riêng phía tôi ngồi vẫn trống trơn.
 
Sợ nhất lúc buông nhau mùa gió
bao nhiêu chăn phủ chẳng ấm đời
Giường gỗ mộc run lên tiếng lạnh
nhớ hơi người đến chết mất thôi.
 
Lũ bàn ghế đứng im một góc
nghe buồn tênh thớ gỗ mọt kêu
Sắp đứt mong manh từng sợi nhỏ
những tơ trời nhện dở dang treo.
 
Cho thơ bắt kịp làn hương với
ngh́n nụ cười em nhớ nở hoa
Tôi biết, chủ nhà chưa đi vắng,
hiên yếm vàng phơi, lúc ngó xa.
 
Trông mắt em cười tôi cảm thấy
ḷng dửng dưng trước các v́ sao
Phải chi em đến thường như gió
đẩy cửa mang theo ánh trăng vào.
 
Nếu thật chờ nhau mà hóa đá
th́ xin thử đợi một lần xem
Chỉ ngại khi tôi thành núi biếc
ngàn năm không thấy dấu chân em…

 

Tháng Mười Ở Đâu,   thơ Nguyễn Hữu Nhật, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010