Nguyễn Đức Nhân

 

Cn Thơ

 

Hoàng hôn vàng bóng em xa

Buồn trong thân ổ đẫm qua châu thành

Bước em một thủa trăng xanh

Giờ khung trời cũ thôi đành mây bay

Lên truông nhớ bóng em gầy

Về bình nguyên mộng đã đầy phù sa

Lục bình trôi hết đêm qua

Sông dài sao gởi tình ta cho người.

 

( Tập san VĂN )

Cn Thơ,  thơ Nguyễn Đức Nhân, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011