Nguyễn Đông Ngạc

1937 – 1996

 

Đă ri

                                    tặng Mai Thảo và Trần Cao Lĩnh

 

tờ lịch trên tường
đă xé
tự bao giờ
mỗi ngày trở về
mỗi ngày đi xa
anh như người ngủ mệt
chợt thức trong kinh hoàng
đời ta
đen trắng
không màu
trên đỉnh ṿi vọi ngó
xác khô
những ngông cuồng thức
anh đó
hồn đầy
dấu than chấm hỏi
và em
thành sương thành khói

(1974)

 

Đă ri, thơ Nguyễn Đông Ngạc, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010