Ngọc Dũng

1931 - 2000

 

Tiếng Hát

 

Đêm khuya bí mật như mũi tên bay
Từ một đảo hoang nào không biết
Tên em mỗi loãng dần giấc ngủ mê
Và giọt mưa rơi cách biệt
Và tiếng khóc nhỏ xuống.


Hạt mưa tan thành tiếng kêu
Đêm phủ đầy em một rừng chết
Chiều trên cánh tay.


Em thắp lửa đầy mình bỏ trốn
Vào thinh không hãi hùng
Mặt biển chừng xanh bão táp


Anh thở khói tròn những luyến tiếc không
Và hẻo lánh thấm dần mãi da thịt
Giữa đồng lầy mực nước dâng loang.

 

( Tạp chí SÁNG TẠO, Bộ Mới, số 3, tháng 9 năm 1960 )

 

Tiếng Hát, thơ Ngọc Dũng, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011