Minh Đường

1937 - 1981

 

Tiếng Vng

 

Buổi tối khi phiên buồn nhỏ giọt

Cồn tư duy cát lở trong thơ

Tóc nghe rụng xuống niềm tê buốt

Hồn bồng so vai lời tạ từ

Mưa đổ trên đầu sông tháng hạ

Đỉnh trời buồn lắm phải không em ?

Tinh cầu run rẩy mờ nhan sắc

Tàn úa rừng xanh bộ lạc đêm

Thương như một buổi trời không nắng

Đã nhớ mười phương dốc cạn niềm

Trí mỏi tim nghiêng hồn lạc thế

Cuối sông ngày hạ rót buồn thêm

Tiếng vở sang mùa ôi buốt nhọn

Anh dìu em thở dốc trong thơ

Đã nghe giá rét vào tâm sự

Em hát anh nghe khúc học trò

 

(DƯỚI CHÂN THÀNH PHỐ, 1967)

Nguồn: http://khacminh.wordpress.com

 

Tiếng Vng, Thơ Minh Đường, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2013