Mặc Tưởng

1939 - 1972

 

Tiếng Hát

 

Em hát khúc thiên thu

Buổi chiều này sắp tàn

Đêm dài không đốm lửa

Ngàn năm buồn sương tan

 

Em hát khúc thiên thu

Biển cát với sương mù

Linh hồn nương trong gió

Ngàn năm còn phiêu du

 

(trích thi tập TRÊN ĐỈNH THIÊN THU, 1969)

 

Tiếng Hát, thơ Mặc Tưởng, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011