Khắc Minh

1937 -

 

 

Dáng Thơ

 

Em còn

Chong mắt hong thơ

Xõa phơi tóc ướt

Che mờ gót chân

Anh về

Cuối ngõ ngại ngần

Nghiêng hôn tóc rối trong sân nắng tàn

 

 

(trích THƠ TÌNH, nhà xuất bản Thơ, 1968)

 

Dáng Thơ,  thơ Khắc Minh, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011