Hữu Phương

 

Buồn Qui-Nhơn

 

Tôi từ biển đến lạc loài

Đất em nương náu chốn người viễn phương

Phố hoang sơ dấu mưa nguồn

Còn dư âm đó tiếng buồn vọng xa

 

Núi cao khuất xóm Qui Hòa:

Nỗi sầu da thịt hóa ra sượng sần

Nghe từ biển khúc hòa âm

Buồn Qui Nhơn: tiếng sóng gầm suốt đêm

 

Kìa Gềnh Ráng giấc cô miên

Người nằm đấy ngắm mấy miền cô liêu

Lưng chừng khói tỏa đìu hiu

Lòng tôi nhỏ hẹp, biển chiều mênh mang

 

Vòng tay Thị Nại khắp ngàn

Có tin bão dậy ngỡ ngàng luống khơi!

Tôi từ biển đến lạc loài

Xin em đất trọ rồi mai giã từ.

 

1962

trong Tâm Sự Người Đi Biển

 

trích Bách Khoa số 143, ngày 1-5-1962

 

Buồn Qui-Nhơn, thơ Hữu Phương, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

 

gio-o.com 2011