Hồng Khắc Kim Mai

1945-

 

Yu


Khi người p mi chuyền tai ta hơi thở
Ta rng người da say mi cỏ dại
Ta dang mồm ưng nuốt cả trời my
Ta đ m nghe tim rớt vỡ hoang đầy
Ta cuồng dại rn tn người trong tiếng khc
Mi ta kh ran mắt ngời sao lửa bốc
i tnh yu i tin yu vng ngọc
Hồn ta quằn quại sảng khoi tới thịt xương

Người hy gh ta thm cht nữa
Để thn ta lo ho quang say sưa ging mật ngọt
Để ta ru giấc đời bằng tất cả trời cho
Kh huyết hai mươi sng sục pht tro no
Ta đam m trong đường gn rung rung giờ tuyệt diệu
i tnh yu, i cơn ngất ngư tro dng như sng biển
Ta nc cạn rồi m mấy cũng chưa bưa
Rt cho ta bao nhiu tinh tu cũng chưa vừa
Ta thm kht chắp mi hoi trong vạn đợi

i tnh yu biển hồn ta chới với
Trăng rờn rợn m ci lng ta thm rờn rợn
Phải, ta đin cuồng tất cả chỉ v Yu


1963

 

Yu,  thơ Hồng Khắc Kim Mai, trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2010