Hồng Diễm

 

Lần Thương

 

lần thương em tuổi trong ngần
qua miền nước lũ bần thần thịt da
thôi em thôi chớ xót xa
chợ đời man trá tàn hoa mất rồi
lần thương chợt nhớ xa xôi
thuở em còn đẹp dáng môi học trò
tóc huyền chảy xõa thơm tho
anh mơ anh ước làm thơ tặng hoài
lần thương anh chở oằn vai
dấu buồn kỷ niệm u hoài thân anh
tìm đâu qua mộng ngày xanh 
tìm đâu hỡi mộng chưa thành hở em?

 

(trch tuyển tập thơ Lá - nhiều tác giả

Hồn Trẻ 20 xuất bản tại Sàigòn 1967)

 

Lần Thương, thơ Hồng Diễm, trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

 http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html 

 

gio-o.com 2011