Hong Lộc

1943-

 

Khi Mi Đến Đ-Lt

 

Anh đến hm qua trời phố lạ

Dốc ln dốc xuống lạnh sa m

Mới hm qua qu mnh nắng hạ

M qu người như vội tn thu

 

Gi thổi qua đồi anh tr qun

Tnh em cho_tnh nghe hoang đường

Mới đy mới đ m tri nổi

Đ rạch đời nhau những nhnh sng

 

Vừa hết ma mimosa nh ai

Lng anh rơi một đa tnh hoi

Nhớ em_nhớ cnh tay tn nghiệt

Phủ xuống hồn anh mấy ngọn roi

 

Ngy trở mnh_thi_chiều bng xế

(ngy vui cũng xế bng qua chiều)

Mun năm, anh l người đến trễ

Cuộc chơi no cũng đ buồn hiu

 

Ở đy trời đất m như khi

Phố như sương giữa đất trời m

Anh che khng hết từng cơn gi

Tạt bn đời, ướt ngọn tnh xưa

 

Em của qu xa, lng vẫn vậy

Chắc g nui một dấu ăn năn

Em giương cung, c lần tay sẩy

Đu biết đời anh đ trng tn

 

(7-1974)

 

 

Khi Mi Đến Đ-Lt,  thơ Hong Lộc, trong tập THƠ TNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn v giới thiệu.

 

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2010