Hoài Khanh

1934 –

 

 

Lạnh

 

Heo may không thương t́nh trăng sao

Ḷng thơ chưa khơi mà tuôn trào

Nghe như chiều lên ch́m bóng nắng

Se sắt tim buồn dâng dâng cao

Vời vợi u sầu

Trường Sơn cô quạnh về đêm lẻ

Áo mới ai choàng buổi cưới nhau?

Máu ai vào tim lạnh

Say say trời thênh thang

Heo may về mênh mang

Ai bảo ḷng tôi c̣n quạnh quẽ

Sương vương vương nhiều trong không gian

Đ̣ trễ ngại ngùng đôi chuyến lại

Trời dâng mây buồn cho sang ngang

Môi ai tím giá c̣n đơn lẻ

Chờ gởi cho nhau chuyện đá vàng

Gió gọi heo may vào nếp áo

Ơ hay sao ḷng nghe mang mang...

 

1956

 

Lạnh,  thơ Hoài  Khanh, trong tập THƠ T̀NH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 
http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

© gio-o.com 2010