Cao Trường Huy

 

Qua Vưn Bông Vi

 

Qua vườn bông vải nghe chim

Trắng hoa là nhớ người em thuở nào

Mười năm sách vở ra sao?

Rừng mây tóc rũ ta xao xuyến lời

Hẳn em đêm ngủ cầu trời ?

Biết ai kinh sử gõ lời trăm năm

 

(Bách Khoa 380, tháng 11-1972)

 

Qua Vưn Bông Vi , thơ Cao Trường Huy , trong tập THƠ TÌNH NAM 1975 do gio-o.com tuyển chọn và giới thiệu.

 

http://www.gio-o.com/ThoTinhNam1975.html

 

gio-o.com 2011