http://farm1.static.flickr.com

 

THI VŨ

 

TAJ �AURANGABAD

 

 

Ngọn dừa r�t l� v�o đ�m

đường khuya tay nắm

dốc đ� hoa cương

hương mogra

m�n hơi thơm em

 

Rồi ch�n em d�i thon tr�n t�i

rồi vai em m�n vơi

khu vườn nắng

phượng đỏ ngang trời

t�i nhỏ dần dưới b�ng tuổi thơ

 

T�i về mười thế kỷ sau

kh�ng người đ�n

nắng ch�y cho�ng vai

h�ng phượng ch�i

Hỏi d�ng s�ng đ�u

n�i trả lời bằng đ�

lệ kh� th�nh mắt

nh�n rừng kh�ng nh�nh l�

chờ mưa

 

D�ng m�u dẫn t�i đi

tr�n tay tr�n ch�n trong tim.

 

Thi Vũ

25.5.2007

 

Thi Vũ t�n thật l� V� Văn �i, nh� tranh đấu nh�n quyền tại hải ngoại,

hiện sinh hoạt t�ch cực cho một Việt Nam Tự Do.

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu

 

� 2007 gio-o