THI �VŨ

 

 

KẺ �LẠ

 

 

Ng�y d�i đ�m cũng d�i, �v� ta sống trong hiu quạnh v� c� đơn. �

 

Bỗng chiều nay kẻ lạ đến g� cửa. �

 

L�ng x�n xao chan chứa mừng vui đ�n kẻ lạ từ xa.� �

 

Một kẻ lạ m� ta đ� từng quen biết. �

 

Ta đ�n mời với tất cả nhiệt t�nh.� Như kẻ h�nh hương thấy d�ng th�nh đường.

 

Tựa người lữ thứ trở lại qu� hương. �Như nước nguồn về biển cả. �

 

Mời kẻ lạ ch�n nước tr� v� n�i năng vồn v� bao nhi�u điều chất chứa từ l�u với kẻ lạ đến từ xa

 

Chốc chốc giờ reo, đều như nhịp ch�o xu�i s�ng.� Kẻ lạ nhếch m�i cười rồi ra đi,� một nơi n�o rất xa.

 

Ng�y d�i đ�m cũng d�i, v� ta sống trong hiu quạnh v� c� đơn.� V� kẻ lạ đ� đi rồi, một nơi n�o rất xa.

 

 

Thi Vũ

Trich tập thơ Hoa Nắng, An Ti�m xuất bản, S�i G�n 1970

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu

 

 

 

 

� gio-o.com 2008