hình ảnh thâu lượm trên net
về các sinh hoạt khắp thế giới
của nhà thơ nhà tranh đấu nhân quyền
THI VŨ -VÕ VĂN ÁI

 

 

 


 
http://www.gio-o.com/ThiVu

 

© gio-o.com 2023