Flamenco

THI VŨ

 

� một kh�ng gian n�o đ� dạt d�o khinh động dưới đ�y hồn ch�ng ta. Đủ bao la cho giấc mơ viễn tr�nh theo nhịp đời, h�a hiện n�n t�m linh phiếu diễu. Như nhạc đưa ta đi...

 

Điệu Flamenco cải tiến tr�n tay đ�n tinh diệu Ottmar Liebert l�m n�o nức tinh mơ. Đĩa CD mỏng d�nh �nh bạc Tr�c Long tặng t�i ng�y sinh nhật, như một thiếu nữ thanh xu�n nồng ch�y đội nước đứng l�n khiến trời đất chao nghi�ng, khi tia la-de chạm động.

Đ� bao lần t�i tự hỏi m�nh đến l�m chi trong cuộc đời n�y ? vẫn một lời đ�p kh�ng thay mỗi bận : v� t�ch sự !

Thử h�nh dung m�nh v�i đầu suốt đời l�m nh� tư bản h�i tr�i c�y ra v�ng ; m�nh l� t�n thảo khấu cướp đường ; m�nh l� nh� c�ch mạng vĩ đại ; m�nh l� nh� lương đống đại t�i ; m�nh l� kẻ cứu nước v� song ; m�nh l� Bụt, l� Tổ sư lập gi�o, l� Th�nh thần ; m�nh l�... m�nh l�...

Để l�m g� ? v� cho ai ?

C�u hỏi v� hiệu h�a những cuồng đi�n v� tham vọng. Tất cả chỉ l� tấm hu�n chương v� nghĩa. Ai chẳng biết tấm hu�n chương c�n mặt tr�i ? Nhưng �t ai thấy đuợc sự v� nghĩa, hư ph� v� hu�nh hoang v� dụng ngay tr�n mặt phải.

Để l�m g� ? v� cho ai ?

Thế nhưng đời l� nơi bắt ta phải sống. Để sống ch�ng ta bon chen l�m một c�i g� đ�, khi oai phong, tăm tiếng, khi tệ bạc, đ� h�n. D� vẫn cảm nhận thầm k�n nơi th�m t�m nỗi nh�m ch�n, v� vọng trước sự chết r�nh rập ở mọi ngả đường tuổi t�c. �ng l�nh tụ với tờ tiểu sử in m�u kh�ng cất giữ qu� kỳ bầu cử. Ng�i đạo sư với nhang kh�i, hương trầm, vẫn chưa một lần đẫm thấm �o quần.

Sống c�i chết l� sống ra sao ? Hư v� chăng, hay c�i g� chết đi để t�i sinh ta ? Rồi ta chết đi cho c�i g� sống m�i ? Chết trong từng ng�y sống, l� một hiện tại chưa từng sinh tử chăng ? Như thủy triều l�n xuống, như s�ng nước triền mi�n, như kh�i m�y lu�n hợp để lu�n sinh ?

Con người v� vọng bước đi đơn độc tr�n mặt đất hoang vu. Như h�nh tinh giữa vũ trụ. Chẳng c� sự th�ng cảm n�o nơi cuộc đời ong kiến. Người kh�ng tự đốt lửa nh�n m�nh sẽ h�a c�ng b�ng đ�m im bặt. Đất kh�ng tự đốt lửa giữa đ�y s�u sẽ th�nh mu�n mảnh đ� trời lu�n hiểm, tha vong.

Chấm dứt đi th�i những lời k�u xao x�c họp bầy. K�u gọi l� đ� sợ h�i, v� tự m�nh kh�ng thể đốt lửa giữa thinh kh�ng b�t ng�t. Chấm dứt đi th�i những lời thuyết gi�o, tưởng như cao si�u lắm, m� kỳ thực l� mẹo vặt dụ kẻ kh�c ngồi chung khoang thuyền kh�ng người l�i tr�n cuồng lưu hăm dọa.

Tinh mơ một ti�ng đ�n. B�n tay n�n n� thu�ng mịn v� người ấy ở đ�u v�o giờ n�y ? Những người đ� đến rồi ra đi tr�n tr�i đất theo bước ch�n chuyển động của thời gian. Những tay đ�n kỳ diệu khảy động thớ t�m tư. C� bao giờ người đ�n hỏi � để l�m g� v� cho ai � trong đời y tr�n mặt đất ? H�nh như kh�ng. Y mải m� suốt đời trau luyện một tiếng đ�n, từ ng� ngh� đến thần ảo, từ ảo đến như thật.

Rồi mai sau, đ�u đ� tr�n thế gian c� người ngồi nghe y l�c tinh mơ hay chiều tối. Thế l� đủ ho�n m�n cho sự khổ luyện nơi ngục thất trần gian.

Tiếng đ�n thấm v�o tai về tim, mở khoảng kh�ng gian bao la dạt d�o khinh động. Nơi đ� giấc mơ viễn tr�nh theo nhịp đời rập r�nh phiếu diễu.

Người đ�n một đời khổ luyện kia chẳng hề đặt c�u hỏi đời m�nh � để l�m g� v� cho ai �, tiếng đ�n m�nh � để l�m g� v� cho ai �. Y sống như l�, như hoa, như n�i, như s�ng.

L� xanh để l�m g� ? Hương thơm để l�m g� ? N�i cao để l�m g� ? S�ng chảy để l�m g� ? To�n những c�u hỏi đầy danh tướng, vụ lợi, nhỏ hẹp của bao t�m hồn chưa mở được khoảng trống kỳ diệu nơi đ�y l�ng cho giấc mơ bay tho�t.

Giấc mơ, cảm thức v� dụng lại h�a th�nh diệu dụng trong khoảng đời h�a hiện trần gian.

Người đ�n đ�u cần biết v� tiếng đ�n m�nh, m� m�y tr�n chỏm n�i lắng nghe ru, tr�n s�ng nước c� kẻ tha phương x�c động, nơi l�ng t�i hoang vắng h�m nay bỗng dấy l�n lời thầm nhủ l�n đường.

Một ti�ng đ�n dấy l�n, l� cả nh�n sinh th�nh nhạc, cả vũ trụ tr�n ngập vi diệu thanh �m.

T�i l�m l�nh với t�i bằng cuộc đời kh�ng vọng tưởng. Duy l�n đường l� điều trọng yếu chẳng từ nan.

M�i m�i l�n đường, m�i m�i tho�t ly, m�i m�i xả bỏ những khung đời chật chội, những hộp đ�m m� l�, những hộp ng�y vong th�n. Một m�nh kh�ng sợ h�i. Như kẻ đ� đ�nh mất tất cả mới biết m�nh chẳng c�n g� để mất. M�nh được c�n m�nh l�m h�nh trang khinh kho�i.

 

THI VŨ
19.10.97

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

� gio-o.com 2012