ĐÃ TỚI TRƯỜNG THÀNH ...(3)

tạp ghi

 

 

 

trích từ báo Quê Mẹ, số 96, tháng 12, 1988


 
http://www.gio-o.com/ThiVu

 

© 2009 gio-o