ĐÃ TỚI TRƯỜNG THÀNH ...(2)

 

 

trích từ báo Quê Mẹ, số 94-95, tháng 9&10, 1988


 
http://www.gio-o.com/ThiVu

 

© 2009 gio-o