THI �VŨ

 

BT HNG

 

Q�y dưới n�i h�i mặt trời mới mọc

với hồn t�i trao tặng những cơn đ�m

Ch�o Trang Tử ch�o Bướm V�ng tiếng kh�c

T�i h�a m�nh th�nh vạn c�i thương em

 

Buồn tiền sử gi� xếp m�a qua lại

Đ�m hay ng�y đ�i mắt đứng nh�n ng�y

Em hết đợi Anh vẫn chờ

đ�y Tr�i

của ngh�n s�ng c�u chuyện l� thư C�y

 

Từng sợi t�c đan từng chiều hạnh ph�c

thả tr�i về đầy mảnh lưới qu� hương

Xa ngh�n dặm vẫn c�n hương đ�a C�c

Tuyết rất buồn m�a tuyết vắng k�u thương

 

Con chim buồn m�a đ�ng kh�ng l� h�t

Ai kh�ng buồn xa m�i nước non xa

�i nỗi nhớ c�t thầm xin lửa đốt

Mai sau về y�n nghỉ giấc Pha l�

 

T�i m�i h�t qua dặm đời tr�i nổi

C�i hoang li�u bầy �n dứt th�i n�i

Em giữ đ� tr�i bọt hồng s�u biển

những ng�y xanh v� tr� nhớ hoa Mai

 

Đ�y ngh�n xưa vừa đối mặt ngh�n sau

Anh đứng giữa hai tay cầm nhật nguyệt

Giấc ngủ y�n Em h�y ngậm m�i đ�o

cho điệu m�a thi�n đường xin h�a thể

 

H�y về đ�y thật khẽ mới nguy�n tay

Manh �o Cưới đ�y m�a đi nhịp dệt

Niềm Chờ Đợi d�i mu�n cơn tuổi �

Hết thu rồi

Kinh rụng

Hoa bay...

 


V� NGI

Ch� lớn ai kh�ng c�

Việc lớn �t người th�nh

Đường xa mu�n dặm trở

Ch�n giẫm hồng r�u xanh

 

 

N HIN

M�a đ�ng

ngồi nắn xương rồng

Một tay điểm nh�n

một bồng Xu�n sau

 

 

T �M

Vết thương

m�u giọt th�nh Sen

S�ng thơm

Kinh chảy

xanh men ch�n trời

 

 

LINH M

Bao năm m�u suối

bom rừng

Tiếng chu�ng Linh Mụ

rửa từng vết thương

 

 

HERRADURA

Sao em m�ng phượng để d�i

khiến ta đi khuất

c�n sai

mộng về

 

 

TING THI�N THU

Xa nhau ngh�n dặm

Tim c�n

Tay em kh�p mở

tiếng���������

d�n tịch li�u

 

 QU� M

Con chim

h�t một tr�ng S�ng

Nụ Cười bản trạch

thơm nồng c�i xa

 

 

THI VŨ

(tr�ch tập Rằm, chưa xuất bản)

 

 

http://www.gio-o.com/ThiVu.html

 

 

� gio-o.com 2014