Tường Vũ Anh Thy

 

đầu năm

 

đầu năm l�ng bỗng dưng h�a b�n

rổ r� buồn nằm �p mặt v�o nhau

kh�c nhạc chopin tu�n tr�n theo s�ng vỗ

ngập căn nh� gỗ một m�nh

xem lại tượng archipenko đi t�m khoảng trống kh�ng bao giờ trống

xem lại kinh duy ma đi t�m căn bệnh kh�ng bao giờ bệnh

nếu ta kh�ng c� th� ta kh�ng mất

b�n đầu năm mềm cứng cứng mềm

nhạc rền lan b�n thềm

ta cạn c�ng ta dăm cốc rượu

ta c� nhớ kh�ng

đầu năm

hay

năm đầu

 

sj 1/1/11

 

 

gn tết nh b�i gi�ng s�i g�n

 

�ng ngồi co tr�n ghế gỗ như sợ lụt

trong qu�n c�c đ�m đường trương minh giảng

�x� xế xa xa b�n kia l� trường vạn hạnh

�t�i chỉ cụng ly với �ng c� một lần

�nhưng c� cụng truyền bao nhi�u c�ng lực thơ

��ng c� đ�i mắt của con vượn

�l�c đăm đăm l�c thẫn thẫn thờ thờ

�cuộc rượu bất ngờ khi t�i c�n qu� trẻ

�để nhận ra chất độc ngấm v�o xương

��ng đ� ra đi ng�y bẩy th�ng mười năm một ch�n ch�n t�m

�ở b�n đ� �ng sẽ vẫn l� lết với thơ

�v� thơ l� c�i mũi của nghiệp

�n� ngửi được c�i người

 

12/1/11

 

 

tường vũ anh thy

 

http://www.gio-o.com/TuongVuAnhThy.html

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.