NGUYN TH KH�NH MINH

 

 

TRI� ĐẤT TH�NG GI�NG

 

 

So d�y trời đất, khảy

Nẩy một nhịp xu�n tr�n

�, th�ng Gi�ng n�o vậy!

 

Dọn l�ng đi mới mẻ

Theo v�ng quay đất trời

� th�ng Gi�ng tr�ng lệ!

 

Trời nghi�ng v� đất mở

Chậm th�i đừng bồn chồn

Kẻo động th�ng Gi�ng non

 

Nhẹ th�i đừng bối rối

Gỡ từng ph�t gi�y tơ

Đi v�o l�ng nắng mới

 

Dọn l�ng đi chan h�a

Đem nụ cười xuống phố

Ch�o nhau, th�ng Gi�ng hoa.

 

 

 

ĐƯỜNG SM MAI

 

 

Đẫm ban mai l� hương thơm của cỏ

Mở t�i con đường gi�

Gi� bung đi những ng�y th�ng nặng

H�o hức thổi về một tinh mơ

Mở t�i con đường nắng

 

Long lanh m�a xu�n ph�a trước

Dịu d�ng, cửa thời gian đang mở

Đưa t�i về một ước mơ gần gũi

Dường như tất cả

Đang c�ng một nhịp với y�u thương

Mở t�i những lời bầu bạn

 

Trong những v�ng quay đang mở

T�i như được nhả ra

Th�nh những sợi tơ�

 

 

NGUYỄN THỊ KH�NH MINH

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinhKhoDem.htm

 

 

� gio-o.com 2011

 

 

If you are interested in adidas ACE 16.2 Primemesh FG/AG - White/Core Black/Gold Metallic,find more.