http://www.gio-o.com/gio5de.jpgđọc trong mùa Tết


photo: Hoàng Huy Mạnh

 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


vịnh tiếng Việt tân thời

 

 

tiếng Việt ngày nay thật hớ hênh

Anh, u, Việt hóa, cứ hoan nghênh!

'men' (man) danh từ, dùng như tĩnh tự 

'úp' (up) trạng từ, xài tợ động từ

thời trước ông bà xen chữ Pháp

mà thừa 'lô-gích' (logique) với 'bông gu' (bon goût)

Anh hóa thời nay thừa hoành tráng!

phò Mỹ, nhưng mà đéo thấy hên!

phát ngôn cứ bắn vài chữ lạ

tiếng Việt dù ô ngã lăn kềnh

dân tộc Việt ta lại chênh vênh!

 

* man, danh từ trong Anh ngữ, bị dùng như chữ 'manly' trong tiếng gốc.

* up, từ chữ upload, bị chiết ra, đọc thành 'úp,' khi nói về việc đưa thông tin lên mạng.

 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 

2020