đọc trong mùa Tết

 


 

 

ĐẶNG PHÙNG QUÂN

 

TÂM

 

Ở giữa trái tim một người

Có  đôi điều xa lạ

Không thể nói - những chuyện tình không thể

Nhưng ngờ vực - thế gian nhiều mặt nạ

Bỗng dưng hai kẻ yêu nhau

Mặt trời gục kể chi lời giăng dối

Sử chúng dân đàn hặc thoắt đã quan/linh

Nhân vô thiên hạ hữu hình

Thúc trong âm thổ có mình có ta

Kể chi giao hợp ngoại tình

Còn dư bể khổ nửa tà nửa gian

                  

Đặng Phùng Quân

kỷ niệm 15/1

 

© gio-o.com 2019