đọc trong mùa Tết

 

NHẤT NƯƠNG

ĐÀN ÔNG GIÓ O 2017

 

(Phần lớn họ là những người đàn ông mà bút lực và tiếng tăm vốn đã chóe trong giang hồ văn chương hải ngoại. Nhưng họ không kỳ thị một chủ biên phụ nữ.  Chứng tỏ họ có bản lĩnh đàn ông tân thời thế giới đương đại: biết quý trọng phái nữ, không “ngán ngẩm” uy quyền đàn bà, xử sự với phụ nữ bình đẳng. Họ xứng đáng là lớp giống mô đẹc sáng lạn đàn ông Việt Hải Ngoại)  

 

Hườm (thay vì nói “hot”) nhất: Phạm Chu Thái

Hào hoa nhất: Nguyễn Đăng Thường

Xứng mặt đàn ông Hải Ngoại nhất: Thi Vũ - Võ Văn Ái

Phong lưu nhất: Phan Thanh Tâm

Sao (triết) nhất: Đặng Phùng Quân

Viễn mơ nhất: Đào Trung Đạo

Mộng nhất: Đài Sử

Chưởng lực nhất: Hồ Đình Nghiêm

Gentleman nhất: Hoàng Huy Mạnh

Lung linh nhất: Vũ Hoàng Thư

Sung nhất: Lâm Hảo Dũng

Đức vợ nhất: Ngô Bắc

Chảnh nhất: Ngô Văn Tao

Bần tiện nhất (không nói không đặng): (giống đàn ông Việt Nam từ trong nước) hacker lẻn vào phá nhà phụ nữ Gió O

 

NHẤT NƯƠNG

 

© gio-o.com 2018