đọc trong mùa Tết

 

 

 

 

nguyễn thùy song thanh

 

CỌNG CỎ KHÔ

 

Trong Sự Vui Mừng Lớn cho muôn dân

Hồn xác tôi hóa thành cọng cỏ khô trong

                          máng chiên

Nơi thành Bết-lê-hem

 

Không giá trị chi

Nhưng cọng-cỏ-khô-tôi thấm đẩm mùi hương đầu đời

                         của Jesus hài nhi

Cứt su và nước tiểu của Đấng Con Trời giáng sinh

 

Mai kia bạn hỏi tôi đã làm gì

Tôi vẫn đang tìm nhặt

Những ngón tay đánh rơi của Thượng Đế

Là Lẽ Thật

Là Sự Sáng

Là Tình Yêu

Là Ân Sủng

Rơi phủ trên tôi một đời trần thế

 

(trích tập Những Ngón Tay Đánh Rơi Của Thượng Đế)

 

25.12.2017

 

 

NỖI BUỒN CA DAO

 

Ông già mất ngủ nhớ tình

Đêm đêm ra đứng một mình bờ ao

Trông cá trông nhện trông sao

Mất tăm cá lặn bặt hao sao mờ

Trông nhện  nhện ngừng giăng tơ

Tào khê nước chảy đôi bờ đá xiêu

Đá mòn, dạ vẫn phong rêu

Bà già tóc tuyết còn kiêu nỗi gì

Mộ tim một khối sầu bi

Sầu thiên đường lỡ, sá chi trần đời

 

Trên trời có bà Sao Mai

Lang thang vũ trụ luân hồi Sao Hôm

 

Ông về dỗ giấc mộng con

Trong mơ ông thấy nụ hôn chết chìm...

 

( Trích tập Những Ngón Tay Đánh Rơi Của Thượng Đế)

 

21.1.2018

 

 

 

nguyễn thùy song thanh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 

© gio-o.com 2018