đọc trong mùa Tết

 

 

 

Kobayashi Issa

Hài Cú Mùa Xuân

 

Lý Ốc BR chuyển sang thơ Lục Bát

 

Flower

On the flower pot

Does the butterfly too

Hear Buddha's promise

 

Wildflowers

At full bloom

Her paper fan

 

Hoa

ớm vàng xếp ngủ trong hoa

Dưới hiên thiền tự vang xa tiếng từ

Hỏi rằng bướm có nghe như

Lời của Phật Đà nhắn nhẽ trong kinh

 

Hoa rừng nở khắp hồng hoang

Một vừng sáng tỏ đêm loang ánh huyền

Có người đứng tựa song hàng

Vẽ trên chiếc phiến cho nàng tranh hoa

 

 

 

Mountain

World of man

Even in mountain shade

New Year's water

 

Circled by a hedge

Of wild roses

Mountain home

 

Núi

Người trong cõi thế ta bà

Ẩn cư vách núi cũng là nhân gian

Ngày trời Xuân đến mang mang

Múc nước suối ngàn pha ấm chè xanh

 

Rào ngăn sóc thỏ quẩn quanh

Ta trồng những khóm hồng chanh xem nhà

Mùa Xuân hồng nụ mượt mà

Nham trung có mảnh sơn hà biệt danh

 

 

 

Rain

If it's not raining

It's the year's first sky

Tomorrow too travel

 

The priest is mending

A rip

Spring rain

 

Mưa

Ngày mùa năm cũ trôi nhanh

Ngày kia năm mới sẽ thêm tuổi người

Ngày mai trời nếu không mưa

Ta sẽ theo mùa khởi chuyến về xa

 

ông huề trụ thiền hoa

Nhà tranh cách núi thật xa dưới miền

Sư về cởi chiếc áo thiền

Vá lại vai sờn ngày chuyển mưa Xuân

 

 

 

 

New Year

Today even the

Hordes of hell celebrate

The new year

 

A new year

The same nonsense

Piled on nonsense

 

Năm Mới

Hôm nay xuân hội tưng bừng

Cõi dương hoan hỉ dưới từng cõi âm

Quỷ thi tụ dưới diêm cung

Nghe trên dương thế trang kinh siêu hồn

 

Ngày Xuân như những mây ngàn

Tụ tan khắp xứ xa gần thế thôi

Người đem năm mới vào đời

Hỏi thăm nhau cũng mấy lời năm xưa

 

Northwest, Mậu Tuất 2018

Lý Ốc BR chuyển sang thơ Lục Bát

 

English translations from:  ttp://haikuguy.com/issa/index.html

 

© gio-o.com 2018