đọc trong mùa Tết

 
 

Lê Thị Huệ

 

hóa đá ở lưng chừng trời

 

 

Tôi đưa tay khèo nhịp bốn

Chân đá trời cao

Nhảy theo sự sống thật

Thân ngã nhoài theo hàng chữ thu phai

Đồi Cù Đà Lạt những chiều tan học 1973 bị hoàng hôn nhai

Đi một mình ngang vàm cỏ bắc Hồ Xuân Hương

Tương tư người đàn ông minh triết vắng mặt

Tuổi trẻ tôi chưa bao giờ biết nhắm mắt

Điệu luân vũ đắm say về một thế giới viết ràn ra

Rất chân thật và hiền lành

Nữ vai

Người tôi nhảy phóc một tiếng lên không

Tiếng ca hạnh ngộ của kẻ quyền uy

Không thỏa hiệp với mưu mô lừa ác

Của bọn thạo đời muốn tùng xẻo tôi phía dưới mặt đất

Xiêm y này hương phấn

Xõa vào không trung một thân chao lượn

Võ không

Tôi đơ

Hóa thạch giữa lưng chừng trời

 

Lê Thị Huệ

 

© gio-o.com 2018