đọc trong mùa Tết

 


photo: Lâm Hảo Dũng

 

 

Lâm Hảo Dũng

 

Khi Xuân Đầm Bước Nhìn Tôi

 

 

sao tôi còn ở nơi này?

mùa đông tuyết phủ hè quay lửa nồng

cuối đời đi đứng phân vân

tay xuôi nhớ lại mình thân phận buồn

lịch người sáu chục năm suông

bớt, thêm nghiệp quả lên tròn bảy mươi?

hỏi ông Lão Tử lên trời?

kính ông Trang Tử ngạo cười thế gian

cỏ cây, bụi đất, bên đàng

xuân nay hoa thắm gởi ngàn xuân sau

lãng quên một kiếp xuân sầu…

 

 

Lâm Hảo Dũng

(PTT)

Xuân Giáp Tý- Feb12-18- 10H07’

 

http://www.gio-o.com/LamHaoDung.html

 

 

© gio-o.com 2018