đọc trong mùa Tết

 

Hồ Đình Nghiêm


Giả Cầy

 

hoa mai trồng ở mô?

xuân nay lại vắng nhà?

tuyết rơi mồ tập thể

khỉ thật! lạnh ác ôn

cũng không nghe tiếng chó

sủa khan cùng gió tru

đường truyền của sóng dập

I Phone chẳng ai kêu

tết gì kỳ quá mạng

hoa xuyên tuyết, cali?

ai hát “viên đạn mừng

ca từ nguyễn đăng thường

vui buồn quyết không nhường

 

chốn kia có vạn đường

lâm tặc tới đinh tặc

khuyển tặc sinh cẩu tặc

bây chừ lòi tin tặc

hăm hở đi phá nhà

chúng bắn không khoan nhượng

bần tiện bọn đàn ông

một bộ phận không nhỏ

nhà nước ta đẳng cấp

xuân “lâu lâu một lần”

thư của người đàn bà

bùn chỉ là chiện nhỏ

chút xíu như con cún

nhủ tình chó lân tuất

câu đối và cối đâu?

 

chị đọc đàn ông gió

o một tới số mười

anh xem thập nữ trang

huệ hồng đủ sài sắp

nếu không vừa lòng nhau

hề hề làm chi đặng

tết mà. vui thôi mà

hối hả xuân qua mau

mậu thân tới mậu tuất

năm mươi năm thấy hôn?

như hoành đao sát khí

chớp mắt bông rụng đầy

 

giờ này lên xe hoa

xác pháo thôi vướng chân

ly rượu mừng cũng đủ

đừng súng nổ nữa nha

chúc quý chị các anh

mãi xuôi chèo mát mái

nôm na là sức khoẻ

cứ nhất bảng sắp hạng

thăm chị trốn nhanh nhất

chào chị ăn gian nhất

vui đi cho xôm tụ

trang gió o vững bền.

 

Hồ Đình Nghiêm

vừa luộc gà cúng cuối năm

 

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

 

© gio-o.com 2018