đọc trong mùa Tết

 

Đặng Phùng Quân

Chữ/Trữ tình

 

Ta gọi em, ta gọi em, một chữ L yêu

Ta gọi em, ta gọi em, một chữ M thơ

Ta gọi em, ta gọi em, một chữ A tình

        Circa mea pectora

        multa sunt suspiria

        de tua pulchritudine

        que me ledunt misere*

Vô vàn mộng tưởng

                             chia xa

ngoài đất trời

                             vô định

 

 

Cỏ thảo nguyên hãy lấp đầy biển cả

Sương phun thành quách cho

Triều vương - em lên ngai cửu ngũ

Thời đại đã qua mau

Hãy gọi hãy gọi trước khi thế gian thất lạc

Lịch sử này trao - những ẩn tích tên

A

M

L

 

Ngày xưa, có một ông vua đi tìm

Nhật ký - những chuyện ân ái trên long sàng của loài

dã thú

Sách cổ còn dấu vết

Thuở hồng hoang - tự M, tự L, tự A

 

             Hốt nhiên đắc giai thú**

 

------------------------

* Trái tim ta chất chứa

thật nhiều hình tượng

từ nhan sắc em

mang mang niềm ưu uất

               Carmina Burana/Venus

 

** Bỗng dưng thấy hứng thú

             Hạnh an bang phủ/Trần Thánh tông

         

 

Đặng Phùng Quân

 

http://www.gio-o.com/DangPhungQuan.html

 

© gio-o.com 2018