đọc trong mùa Tết


 

NGUYỄN THỊ LỆ-LIỄU

"Gà Cùng Một Mẹ Vốn Nòi Đá Nhau"

 
http://www.gio-o.com/NguyenThiLeLieu
 
gio-o.com 2017