đọc trong m�a Tết

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

NHỮNG � NGHĨ RỜI TRONG L�C D�NG ĐIỂM T�M B�N CỬA SỔ

 

Th�n tặng Hồng Sơn���������

 

từ khung cửa sổ nơi �nh mắt ra đi

m�y trắng tr�i trong tiếng h�t bầy chim di tr�

m�a xanh đ� về tr�n bản l�ng em sơn cước

in tr�n vầng tr�n b�nh minh

một đ�a tường vi nở

tặng cho người ngắm nh�n

 

thọc tay v�o t�i

chạm những tờ tiền giấy mệnh gi� thấp

ch�ng hứa

hiến tặng những kinh nghiệm no mọng cảm x�c cho

cơn đ�i m�u hải h�

v�o những buổi s�ng kh�c

 

nếm hương vị ch�t c� ph� nguội lạnh đ�y ly

đầu lưỡi mở c�nh cửa ban mai

những ng�n tay chạm v�o vị ngọt cao nguy�n se lạnh

 

m�a sương d�ng

kh�ng hy vọng hong kh� ch�t t�nh trăng thơ dại

kh�ng biết b�y giờ

em sơn cước nơi đ�u

chiếc b�n nhỏ k� b�n cửa sổ

vẫn c�n nhớ �nh mắt c� b� K�hor

 

cơn đ�i lẩn tr�nh v�o nắng sớm

bữa điểm t�m thu hẹp � nghĩa v�o những mẩu b�nh vụn

chiếc đĩa đang thư gi�n t�m tư

chiếc ly kh�ng nhớ nỗi ng�y sinh nhật ch�nh m�nh

v� chiếc muỗng nhỏ nằm duỗi th�n phận tr�n mặt phẳng thực tại đầu ng�y

 

khung cửa sổ chưa hề giới hạn kh�ng gian đời người

lưỡi dao kh�ng ph�n chia thời gian trong chiếc đĩa

lịch sử c�n lại

những mẩu b�nh vụn

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

12/ 2014

 

� gio-o.com 2017