đọc trong mùa Tết

 

  

Nguyễn Đăng Thường


 

CHI TT


 

Lẳng lặng mà coi nó chửi nhau

Đứa th́ chửi trước đứa chửi sau

Phen này ông quyết lên mặt sách

Vừa click vừa coi đủ sắc mầu

 

Lẳng lặng mà coi nó chửi lâu

Lúc trời hừng sáng tới đêm thâu

Phen này ông quyết đi buôn chửi

Vừa rủa vừa trao cũng cất lầu

 

Lẳng lặng mà coi nó chửi đời

Trăm ngàn vạn mớ để dành chơi

Phen này ắt hẳn đời phơi phới

Đù mẹ đèo cha đếch cả trời

 

Lẳng lặng mà coi nó chửi ngon

Chữ to chữ nhỏ thật vuông tṛn

Ngày ngày rộn rịp người lui tới

Facebook bao năm tháng vẫn c̣n

 

Bắt chước ai ta chửi rất hùng

Chửi cho khắp hết bắc nam trung

Tây ta mĩ khựa từ nay nhớ

Hạnh phúc nhờ ta biết chửi hung

 

 

Nguyễn Đăng Thường

 

© gio-o.com 2017