Xu�n D� 2016Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

nhịp ban mai

 

Bay ra từ đ�m m�i hương kho�i cảm

Ngất ng�y men rượu đỏ ho�ng h�n

Trộn v�o tinh mơ. �nh nh�n l�ng đ�ng

 

Mộng mị đ�m qua gi� c�nh hoan lạc

Một nhịp th�m. Đầy đặn v�ng quay

Rưng rức mở trời xanh rất kh�c

 

Vẽ những lối quanh con nắng ngập ngừng

Đi rất khẽ rồi dần dần lay động

Thềm hoa khuya v� ng� nhỏ đầu h�m

 

Ai đứng đ� hay vừa mới tới

Một ch�t nh�n như hồ nghi đ�m

Thức dậy đi th�i ng�y kh�ng đứng đợi...

 

Xanh mắt l� trong t�ng c�y mọc c�nh

Nắng từng bầy nhảy nhót ban mai

Chạm v�o nhau. Vỡ o� ra. Những mảnh�

 

1.2016

 

 

dưới nắng

 

B�ng tối ấy l� đ�m. Đ� xa

Vườn cũ dấu ch�n v�i cỏ mục

Gi� đ� bay. V� ng�y đ� qua

 

Nắng tới. Uống tr�n nhau. Nắng non

Bu�ng m�nh rơi. V�ng tay l� thơm

�m th�n thể m�a xu�n rạo rực

 

Mắt ngước l�n. �nh nh�n c�i xuống

Hồng vừa nghe ch�n tới đ�i m�i

Che đầy nhau mảnh trời xanh mướt

 

Dưới ban mai v� nắng. Ng�y đi.

Dưới t�ng c�y hoa trắng. Hoa bay.

B�ng đổ xuống. � b�ng m�nh. B�ng s�ng

 

1.2016

 

 

 

ng�y qua


C� một người ngồi niệm�

 

Bảng pha mầu lấm lem ng�y th�ng bụi

Ti�́ng gió ngày xưa th�̉i ngoài khung tranh

Trời đ�ng lại. Một đường đ�m thăm thẳm

 

�nh nh�n lui t�n lụi những ho�i mong

Kh�ng bước nữa, ch�n đ�ng đinh ng�y th�ng

R�u trong người mối ẩm rủ nhau x�ng

 

Ai ngồi đ� vệt m�u bạc thếch

S�ng thời gian đặc qu�nh ảnh h�nh

Vừa ng� xuống đ� mu�n tr�ng đ� lạnh

 

Chợt tr�ng l�n trần gian th�n thiết lắm

Những con chim ngược gi� thất thanh

Ra bức tranh c�n c� g� rung động�

 

Thả xuống ng�y tiếng h�t. Ch�t sinh s�i

 

1.2016

 

 

 

t�m trạng ban mai

 

Ng�y trở lại

Mầu xanh của khu vườn tỏa rộng theo mầu trời mải miết

Bay ra từ giấc mơ

Tiếng chim h�t mộng

Ch�m hoa jasmine trẻ trung nh�n ban mai

C�i ch�o đầy hương

Khiến t�i hổ thẹn

 

Ban mai

Điểm bắt đầu hứng khởi

Cả đĩa trứng vừa l�m cho con trai cũng lấp l�y một mặt trời nhỏ

Mặt trời ấm, mặt trời no, theo con đến trường theo t�i ra phố�

Xuống phố

Nh�n mọi người tr�n đường

Nh�n. Nhưng chẳng thấy ai

Giữa �nh nắng buổi s�ng

Vẫn kh�ng gần th�m được một ban mai

Tựa như thế

Tr�i ho�i trong giấc mơ vẫn th�m một chi�m bao

S�ng nay

Kh�ng c� ch�t cảm gi�c n�o của sự thức dậy

Thay quần �o. Bước ra đường

Chiếc t�i rỗng. Tha hồ. Trước ban mai đầy ắp

Đ�n c�y khuynh diệp đang đi trong gi�

Những mơ. M�nh th�nh tr�i b�ng. Mắc tr�n đ�

Ai nh�n l�n

Sẽ thấy một chấm đỏ

M�nh nh�n xuống

Sẽ thấy Phố

 

T�i rất th�ch đứng tr�n cao

Nh�n xuống phố

Để thấy những đồ chơi

Nh� cửa. Xe cộ. V� người.

Để thấy một điều rất thật, rất gần. Trời xanh

 

8.2015

 

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

http://www.gio-o.com/NguyenThiKhanhMinh.html

 

� gio-o.com 2016