Xu�n D� 2016Nguyễn Đức Nh�n

 

đớp nắng

 

* Tặng những bạn học cũ trường Nguyễn Duy Hiệu ở Vĩnh Điện, Điện B�n, Qu�ng nam

 

 

Nắng tươi tắn rộn t�nh c�y vẫy gi�

Gi� mỡn mơ thơm � nắng l�n cao

Da trời biếc, nắng xanh mơn triều l�

Nắng phập phồng, tim mới lớn n�n nao

 

M�a rạo rực, �n bay về chao lượn

Đớp nắng xanh tr�n s�ng l�a xanh non

Nắng th�i th�c bầy trống tơ hứng g�y

Khổ con g� m�i nhỏ chạy long đong

 

Gi� xu�n s�ng giữa nguồn xu�n thiếu nữ

Để �hương bay, bước e lệ, t�c thơm

Nắng xu�n thấm nhổ gi� trai, vỡ tiếng

Tim rộn r�ng trong t�nh � mới nhen

 

Hương nắng thoảng, đất dậy m�a con g�i

T�c đen d�i, chải mượt, rẽ đường ng�i

Liếc trai lứa, biết ướm lời gi� thoảng

Nhẹ như thơ, m�i h� nụ hoa ngời

 

Trai mới lớn nhựa xanh c�nh tr�i mỡn

Nắng xu�n căng sức sống s�ng m�u da

Ch�n chưa dạn, cứ vụng về ch�n bước

Nh�n dại người dắm đuối �o xu�n qua

 

M�a bi�ng biếc, trong vườn hoa ph� sắc

Bướn tung tăng, chim h�t ngọn c�y gần

Lung linh nắng bồn chồn tim mới lớn

Nắng dậy th�, xu�n mắt chớp thanh t�n

 

�* Về với Vĩnh Điện, một ng�y th�ng Gi�ng, 2004

 

 

 

thời trăng đứng đợi

 

Cố thu h�i những nụ cười tỏa nắng

Vườn xu�n nay thất b�t, chỉ chừng nầy

Em đừng nhắc một thời trăng đứng đợi

Ta đ�i lần x�c động phấn hương bay!

 

�* B�lao, 2014

 

 

 

k� ức của m�y

 

1

những ng�n tay nhỏ

dắt m�a đ�ng cao nguy�n ra đi

v�, đ�i m�i ấy ngậm tiếng chim m�u ho�ng h�n

em c� bắt gặp nỗi nhớ đ� kh� b�n đường

m�a rụng v�ng

k� ức của m�y

 

2

chiều m�a đ�ng ch�n đỏ

những lối m�n thắp �nh mắt xưa cũ

kh�ng t�m thấy b�ng m�nh

ngọn đồi ấy v� những vi�n sỏi

c�n lại g�

ngo�i tiếng k�u �be be�

 

3

chiều m�a đ�ng ch�n đỏ

những nhịp cầu trầm cảm

s�ng nước ra đi

 

4

đ�m về khuya

ch� sủa rất nhọn

từ khung cửa sổ

�nh mắt cầu cứu

một �t trăng

 

5

người kh�ng về

đ�m d�i những sợi t�c

gi� đi hoang

mặt đất gầy hao hụt t�m tư m�a kh� hạn

c� tiếng ho rơi đen

c�n chờ đợi g�

b�ng tối đ� định nghĩa

đời người

 

�* Bảo-lộc , 12/6/2015

 

 

Nguyễn Đức Nh�n

 

 

� gio-o.com 2016