rắnhường2013

 

 

Thế Dũng

 

Khác chi làm t́nh ?

       ( Đọc “ Gặp Lư Bạch” của Xuân Cường )

 

 

Gặp Lư Bạch

 

Ḱa ! Trăng sáng trắng

Đúng ông đây rồi: Lư Bạch!

Dâng chén mời

Tôi biết ḿnh hạnh phúc

Bên ông và bên  em

Ngập trong men

 

Tôi thành thi tiên

Tiên hành khất

Xin ăn em rất tham lam

Rồi lại cho em hào phóng…tất !

 

Ngất ngư, ngư ngất

Xỉu rồi lại bốc

Ta dốc thơ đi

Ông cứ mạch Đường thi

Tôi  mê thơ đương th́

 

Trăng ông trong chén nồng

Trăng tôi  nơi khe nhỏ

Trăng ông thặt là tṛn

Trăng tôi thật là ngon

 

Tôi mơ nằm chật trăng non

Tḥ chân vầy nước ở con Ngân Hà

Bắn lên muôn giọt sao sa

Tỉnh ra c̣n thấy thịt da ướt đầm.

 

Chạy thử một lèo theo  mạch  thơ  phô phang  chân thành hồ hởi  tới tận hai câu cuối  cùng,  tôi cứ ngỡ  ḿnh vấp phải  một  pha mộng tinh hoặc di tinh.

 

Đọc lại, hóa ra chẳng thấy Lư Bạch đâu chỉ thấy một trận mây mưa. Đọc kỹ, th́ ra bài thơ tràn trề nhục cảm của  Xuân Cường chỉ là một giấc mộng trong giấc mộng. Giấc mộng có ba nhân vật: tôi, em và ông. Chỉ  bên em là có vẻ thực;  c̣n bên ông chỉ  là mộng mị.  Cậy có rượu vào, cái thằng tôi hóm hỉnh cứ nói phóng lên: bên ông và bên em cho oách;  cho có vẻ tay chơi  Hà thành v́ gă tin  em sẽ rất  thú vị  khi  làm t́nh trong  trăng rượu  thi tiên. Bài thơ là sự  thể hiện cả sinh  lực  cường tráng lẫn mồm miệng hào hoa của cái thằng tôi  tham lam  hoan lạc với một em trăng ngon  trong dục vọng đương th́.  Vừa ngất ngư, ngư ngất;  hết xỉu rồi lại bốc  với người t́nh không chân dung, cái thằng tôi vừa th́ thầm thi thố trăng với  ông mà chẳng kiêng nể ǵ bậc tiền bối. Đương nhiên, chỉ v́  h́nh bóng ông (Lư Bạch)  chỉ phảng phất trong hơi rượu, trong ánh trăng. Lư Bạch không hay biết sự khu biệt rành mạch trăng ông –trăng tôi của kẻ hậu sinh. Chỉ  có em là sướng ngất ngây v́ em là người duy nhất nghe được hết  lời thi thố thầm th́ của cái  thằng tôi với ông: Ông cứ mạch Đường thi- Tôi mê thơ đương th́. Trăng ông trong  chén nồng - Trăng tôi nơi  khe nhỏ.  Trăng ông thật là tṛn- Trăng tôi thặt là non.

 

Thảo nào, họ đă đạt tới cực khoái :

Bắn lên muôn giọt sao sa

Tỉnh ra c̣n thấy thịt da ướt đầm.

 

Vin vào chữ tỉnh ra, th́  thấy: Xuân Cường không hề có ư cho em gặp  Lư Bạch bằng xương bằng thịt mà chỉ cho em ngửi hơi  hướm của thi tiên trong trăng, trong rượu và trong thơ. Vả lại, Xuân Cường  có muốn cho em gặp thi tiên thật cũng khó. Chàng chỉ quen  gặp Lư Bạch uống rượu một ḿnh với cái bóng của ḿnh dưới ánh trăng  ưu thời mẫn thế chứ ít thấy bậc thi tiên tuư lúy trong cơn phồn thực xuân th́. Lừa được độc giả trong cuộc chơi thơ gặp Lư Bạch; nhưng cái thằng  tôi trong bài  thơ  phong t́nh này lại rất mực chân thành cuồng nhiệt trong cuộc giao hoan.

 

Mạch thơ tưởng như rất lộ nhưng lại  khá kín bởi cái tựa đề và bởi  việc đưa ánh trăng và hơi  rượu Thi tiên vào môi trường sinh thái  khiến  cho cuộc t́nh tang bỗng tràn trề sinh thú. Làm t́nh mà được thấm đẫm cả hơi trăng, hơi rượu như thế  th́ có khác ǵ làm thơ ? Làm thơ  như thế có khác chi làm t́nh ? 

 

Thế Dũng -2006

 

http://www.gio-o.com/TheDung.html

 

© gio-o.com 2013