rắnhường2013

 

Đặng Phùng Quân

Cuộc hành tŕnh không tận

 

 

khởi xuất từ b́nh minh trái đất

bay lên

nơi con người chưa hiện diện

chưa ngôn ngữ

lẫn ngày và đêm

chỉ có những tinh vân chập chùng mờ mịt

 

em với ta

băng qua vùng ngân hà vô định

đến hệ vũ trụ lạ

gọi là thiên đường

muôn vàn vật thể

những thiếu nữ trong tựa pha lê

những loài hồng hộc

những nhân sư trắng

những long ngư

những dă tượng

những đại bàng ngàn cánh

mọi sinh thú không ăn không ngủ

không thực phẩm

không giết nhau

sống tựa chừng không tuổi

tự bao giờ

 

em với ta

vượt ngang ta bà thế giới

mang tên nibbanà

vạn tự nhiên thể

sống tất nhân duyên

như kinh pháp

như vô niệm

như hài đồng

như thắng duyên

hỏi bất sinh bất diệt

hỏi phi ư chí

tựa không danh

 

em với ta

đến thiên đỉnh ánh sáng

t́m màu sắc

con mắt người không thấy

v́ những ảnh tượng

khác nào ảo giác

khác nào mông muội

khác nào chân lư

khác nào mê lộ

yzxswuqdlgmrvtpnfmmmm

ơơơơơơơơơơơơơơơơơơơơo

8462753159465879312963

trốn tĩnh động

luân hồi

 

đi ta đi

thật xa

ngoại thiên hữu thiên

trời không vuông không tṛn

thách đố

t́m cho ra biên giới

thấy cuộc hiện sinh vô luận

thấy trí óc vô cùng

thấy đời như gương sáng

soi quay cuồng

 

đi ta đi

mang theo những trí nhớ

những con số

những mặt nạ t́nh yêu

những ẩn dụ

những sử kư chiến tranh

hỏi: chết về đâu

hỏi: chốn nhân gian vọng ngữ

hỏi: sống không bất diệt

phi lư như vô danh

hỏi: nắm bắt lại

cơi lưu đày siêu h́nh

 

 

Đặng Phùng Quân

1/2013            

 

http://www.gio-o.com/DangPhungQuan.html

 

 

© gio-o.com 2013