gio-o.com số đặc biệt Tết Rồng V�ng 2012

Nguyn Th�y Song Thanh

 

S�I G�N

NHAN SC

THI GIAN

 

Tiếng � ầm như th�c xa đổ tới

Mở cổng ng�y mờ sương

S�i G�n rất x�m

D�ng xe lưu th�ng bắt đầu �n �n

Thổi l�n kh�ng nỗi tất tả

Những cụm kh�i mưu sinh

 

Ng�y đ� ăm ắp b�nh minh

M�u sắc hồ ly

Tất cả bỗng rạng h�nh tướng

S�i G�n rất biển

Biển �o xanh bạc mồ h�i c�ng nh�n

Anh Ba Son em Linh Trung

Sinh th�nh lao động

 

S�i G�n rất trắng

Trắng ngất m� những cung trời lụa bạch

Đất b�ng thi�n thai

Rợp c�nh �o tr�n giờ tan trường

Cổ k�nh Gia Long thục nh� Trưng Vương

Lăng tuổi ngọc một thời cắp s�ch

 

Tr�i tim S�i G�n hồng h�o ch�a nhật

Bầu trời thủy tinh

�p tr�n ng�i gi�o đường đỏ gạch

Cuốn l�n thi�n đường

Tiếng chu�ng nguyện tỉnh thức

Rền �m ba

 

N�c S�i G�n lợp k�nh vạn hoa

Phố hồng lung linh ảo sắc

Mở ra một trời đ�m lồng lộng v� thường kh�c

Mộng b�nh thường cũng đ�nh c�i l�ng qu�n.

 

Một g�c n�o

S�ig�n rất đen �m u ng� tối

S�ig�n rất tối con k�nh nước đen

Theo ngọn thủy triều lựng khựng

Hạnh ph�c hấp hối

 

Bầu trời n�o

S�ig�n kho�c �o Qu�n Vương

Hiền minh hoa v�ng xuống ng�

Mỗi nụ mai một dấu ấn ng�y sau

Thăm thẳm phận người ưu tư nở.

 

S�ig�n trong ta thi�n thu m�u l�

L� ngọn c�y l�o trượng

L� cọng cỏ ấu nhi

Bất tận phục sinh

Bất tận ngo�i lịch sử

 

11.2011

 

Nguyn Th�y Song Thanh

 

 

http://www.gio-o.com/NguyenThuySongThanh.html

 


 

� gio-o.com 2012