NGUYỄN THÙY SONG THANH

 

SÀI GÒN

NHAN SẮC

THỜI GIAN

 

Tiếng ì ầm như thác xa đổ tới

Mở cổng ngày mờ sương

Sài Gòn rất xám

Dòng xe lưu thông bắt đầu ùn án

Thổi lên không nỗi tất tả

Những cụm khói mưu sinh

 

Ngày đã ăm ắp bình minh

Màu sắc hồ ly

Tất cả bỗng rạng hình tướng

Sài Gòn rất biển

Biển áo xanh bạc mồ hôi công nhân

Anh Ba Son em Linh Trung

Sinh thành lao động

 

Sài Gòn rất trắng

Trắng ngất mê những cung trời lụa bạch

Đất bông thiên thai

Rợp cánh áo trên giờ tan trường

Cổ kính Gia Long thục nhã Trưng Vương

Lăng tuổi ngọc một thời cắp sách

 

Trái tim Sài Gòn hồng hào chúa nhật

Bầu trời thủy tinh

Úp trên ngôi giáo đường đỏ gạch

Cuốn lên thiên đường

Tiếng chuông nguyện tỉnh thức

Rền âm ba

 

Nóc Sài Gòn lợp kính vạn hoa

Phố hồng lung linh ảo sắc

Mở ra một trời đêm lồng lộng vô thường khác

Mộng bình thường cũng đành cõi lãng quên.

 

Một góc nào

Sàigòn rất đen âm u ngõ tối

Sàigòn rất tối con kênh nước đen

Theo ngọn thủy triều lựng khựng

Hạnh phúc hấp hối

 

Bầu trời nào

Sàigòn khoác áo Quân Vương

Hiền minh hoa vàng xuống ngõ

Mỗi nụ mai một dấu ấn ngày sau

Thăm thẳm phận người ưu tư nở.

 

Sàigòn trong ta thiên thu màu lá

Là ngọn cây lão trượng

Là cọng cỏ ấu nhi

Bất tận phục sinh

Bất tận ngoài lịch sử

 

11.2011 

Nguyễn Thùy Song Thanh

 

© gio-o.com 2012