gio-o.com số đặc biệt Tết Rồng V�ng 2012

 


 

 

H �nh Nghi�m

LC LONG: RNG LN

tản mạn
khi Mẹo mở cửa đ�n Th�n

 

�ng tuổi rồng năm n�y năm tuổi, khi ra đường nhớ ng� ngược tr�ng xu�i. Viết thật th� nhớ l�ch cho giỏi, đề ph�ng tất tần tật �m kh� bốn phương. Đui qu� mẻ sức hừ thi�n cơ bất khả lậu, chỉ nhớ cho rằng c�i ta b� thường hằng chuyện tr�i ngang. V� rồng đất thiệt t�nh kh�ng v�ng vẫy, n�i mất l�ng �ng ngh�o cho tới năm sau. Vợ với con tạm đủ ti�u x�i, đường t�nh �i coi m�i rơi hiểm địa. Vờn nguyệt giỡn m�y, th�i bỏ đi t�m. Cầu tre lắc lẻo mu�n đời kh� bước qua. �ng lăng nhăng chỉ to�n điều vớ vẩn, kh�ng như người ăn vụng biết ch�i mồm. Mồm �ng thối giang hồ từng quở, miệng �ng thơm c� đứa từng khen. N�i chung sống tr�n m�y l� điều tầm bậy, rớt xuống đời thường u đầu bể tr�n chớ than van. C�ng danh hả? Sự nghiệp l� gi� thoảng, đường �ng đi mưa b�o giăng bất ngờ. Ướt nghe ng�i phận ăn nhờ ở đậu v� qu� nh� xa hơn một đại dương. �ng tiểu đường chớ n�i điều mặn ngọt, huyết �p cao h�y th�m bạn bớt th�. Ung thư ấy, nhớ v�o in tẹt n�t, lần m� cho ra vị thuốc họ rao truyền. Đừng lộn đường dẫn v�o m� cung chữ X, những ch�n d�i si�u mẫu m�i khoe h�ng. �ng sẽ nực v� �ng lại chửi, c�i ấy chớ, l�m bứt d�y động rừng. �ng đau lưng do long s�ng c� rệp, �ng ngứa m�nh bởi long b�o second hand.

Mặc h�ng hiệu th� phải ngửa mặt, �ng c�i đầu v� �o gấm đ�u? khi về l�ng! Đời qu� vội m� �ng th� thủng thẳng, Th�ch Từ Từ chớ đổ thừa bị long thể bất an. Kinh kệ ấy một thời �ng si�ng tụng, s�ch vở kia n�o th�ch hợp cho buổi n�y. Cuộc lữ nọ d� tr�ng xe c�t, con s�ng xa hằng cửu bạc đầu. Cha mẹ sanh con trời sinh t�nh, l� đ� chậm lụt thế kỷ n�y k�u đ�ch danh: Người �m lịch, �ng ơi! Phấn đấu l�n can trường đi, ch�m th�m dầu nhớt v� ch�i bu-ri. Sạc b�nh điện chập m�i d�y, xẹt l�n t� lửa cho sung cuộc t�nh. Nghe nẫu ruột l� tử vi, s�u chục b� ấy cổ lai hy sao đ�nh! Khẩn trương l�n đọc cổ thi, xưa nay nh�n định thắng thi�n cũng nhiều. Nan đề nằm ở chỗ ni, mua ti�n sao được khi n�-m�-n�?

Một trăm bạc t�i c�ng dường, lời đường mật r�t đ� tường hồi sau. L�o thầy b�i tuy m� l�a, vậy nhưng cao ngạo tr�n t�a giải ph�n. B�n kia n�i tối đen hầm, dương quang khuất b�ng yểm đầy b�a thi�n. Ng� tr�ng mặt kẻ tiễn đưa, em m�o liếm m�p ngh�o ngh�o xốn xang. Ra đi nhẹ g�nh h�nh trang, đ� l� t�ch cũ ng�y n�o vượt bi�n. Giờ n�y ho�n đổi đ�i c�u, tựa như lục b�t đ� gieo lạc vần: Ra đi kh�ng mang ba-l�, quần �o cứ thế cắp n�ch. Bắt ở trần phải ở trần, cho may-� mới được phần may-�! �i chao đầu năm đầu năm, những tờ lịch x� giấy t�i sinh buồn, h�y rời đi th�ng ng�y n�y mai ho�ng h�n đ� lại rơi h�n ho�ng. Lời bạn tr�ch, viết chi rầu. Tội t�i �t gặp nụ cười ban sơ. Niềm vui l�u-l�u-một-lần, nằm trong thư t�n ai người hiểu cho. Gi� bốn phương thổi tứ bề, đục con mắt ng� bụi mờ lần kh�n. Tiếng ai khan giọng b�n đời, tuyết rơi nghe lạnh tơi bời tấc gang. Người xưa n�i: Gi� cuốn đi. T�i s�n si trụ một v�ng u m�. C� rời cũng bước loanh quanh, hư ảo đ� mộng mị đ�y sum vầy. May thay ngộ r� bạn hiền, một Tường một Huệ một v�i b�ng hoa. Một tấm l�ng, x�t cho c�ng, ấy điều khẩn thiết bạc tiền v� can. Mai sau lỡ th�c im l�m, vẫn c�n t�n bạn nằm c�ng mộ bia.

If I could change the alphabet, it would be u and i closer together. Ai n�i đ�, lời ước mong. Thỉnh cầu kia tuyệt kh�ng th�nh uy�n ương. H�y xem t�i l� i, u kia ở m�i dặm xa mịt m�ng, đếm bao chữ c�i chia ngăn b�y i n�y đứng lạnh căm đoạn trường. T�i viết văn chị l�m thơ, sao i v� u vẫn kh�ng gần mảy may? Một đ�i khi lại xa hơn, ngộ nhận cắm xuống h�ng c�y số ng�n. U th� rất mực hồn nhi�n, i th� thiết mộng tin v�o chi�m bao. Hai ta qu� đỗi dại khờ, thủy chung liều mạng g� mờ văn chương. Sống quờ quạng với cẩm nang, lao động chữ để t�m ra qu�n b�nh. Chữ: l� một con dao. Gọt, cắt, cứa, th�i, xẻo, bằm. Mủ chảy r�t, m�u đứt tay, ngụy tạo bi�n giới cực l�ng vời tr�ng. U and i đứng l�m thinh dậm ch�n tại chỗ đầu h�ng cuộc chơi. V� vị sống nếu kh�ng đơm mơ mộng, viết văn l�m thơ l� nổ lực k�o hai mẫu tự nh�ch lại gần. L�m nhiệm vụ thỏi nam ch�m, l�m hương nhụy phấn mồi ch�i bướm ong. Kh�ng ai trong ch�ng ta l�n �n một đo�n vi�n, sum họp ấy phim ảnh thu tiền bằng happy ending. Sau bao thăng trầm, i trở về tiều tụy lạc l�ng giữa s�n ga bạc nhược �nh chiều t�, giữa ch�m ngập kh�i sương, trong đ�m đ�ng xa lạ bủa v�y u chợt hiện ra, tỏa s�ng. N�m h�nh l� (c� mang ba-l�) xuống nền xi-măng, i dang rộng đ�i tay v� u bất chấp mọi vật cản đ� x� bổ v�o người i, �m giữ lấy c�i h�nh h�i cứ ngỡ kh�ng c�ch g� lảo đảo trốn trong v�ng tay nhau. Nhắm mắt lại, rạng rỡ nụ cười. Mở mắt ra, những giọt lệ n�ng, ngọt, chảy đầy một tin y�u đằm thắm.

Cuối năm, xin h�y nu�i dưỡng ch�t l�nh c�n s�t lại. Đầu năm, xin thắp đ�n, tưới nước, cho đất mềm cho mầm cựa m�nh nhựa sống nơi c�y hoan lạc gi�p ch�ng ta nh� tia hy vọng. Tiết xu�n đất trời thường lạnh, h�y che chắn lấy n� nếu c� thể. V� như vậy, biết đ�u You and I, you and i� đi trọn năm rồng với vạn điều an vui, h�i h�a chung bước.

Rồng, con vật chỉ c� trong truyền thuyết, sản phẩm của tr� tưởng tượng. Bởi vậy n�i tới n� l� rỗi hơi về một điều kh�ng thật, l� vẽ ra sống động một ảo ảnh. Do vậy, chưa bao giờ ch�ng ta định h�nh được một khu�n mẫu ch�nh x�c, rồng T�y phương kh�ng nhập n�t Đ�ng phương, c� biệt; v� thảy l� động vật xa c�ch, t�y tiện �vẽ rắn th�m ch�n�. Ch�nh c�i đặc th� �sương kh�i� nọ, rồng c� vẻ như gần với bọn người l�m văn nghệ, bởi th�nh phần ấy lu�n sống trong viễn mơ.

Viết tới đ�y, nh�n xuống b�n ph�m, t�i bỗng th�ch th� chẳng giấu được nụ cười. Bạn phương xa, xa thật xa, của t�i ơi: U đứng rất s�t, đứng kề vai với I. C� vậy chứ, �t ra th� người ta cũng phải c�ng bằng m� d�n xếp cho n� một sum họp. L�nh thay! Từ nay t�i si�ng g�, bởi b�n ph�m đ� chuyền cho t�i ch�t hơi ấm, th�i c�ng tay.

 

H �nh Nghi�m

http://www.gio-o.com/HoDinhNghiem.html

ghi ch�: chế biến mẫu m� tr�n đầu b�i của Hồ Đ�nh Nghi�m

 

� gio-o.com 2012