Xu�nD 2015
photo: Nguyễn Thị Lệ-Liễu 

Nguyễn Th�y Song Thanh

 

 

Gi� Qua N�i Qu�n Tuổi

 

 

Đ�m teen gọi t�i bằng b�

Người trung ni�n tr�n xe bu�t đứng dậy

Mời b�c ngồi

Phường 7 quận 10

Mời cụ đến hội trường nhận bằng ch�c thọ.

 

Hương tan trong gi�

Em để qu�n tuổi em trong anh

Hết kỳ b�ng tr�i xu�n xanh

Nguyện l� bếp hồng kh�ng tắt

Như t�nh y�u kh�ng hề hư mất

Anh s�ng trong em những b�nh minh đ�m s�u m� mịt

Những ch�m mặt trời ph� nhi�u

Chăm b�n đời nhau giữa c�i hoang li�u.

 

Những bạn hiền tr�u mến gọi t�i

"B� gi� tr�m thi ca"

"B� gi� ...th�ng minh l�m thơ như h�t ca"

 

N�y t�i ơi, xu�n phai đừng nhớ

Qu�n đi tuổi trần ai th�ch đố

Chỉ l� giọt lệ hồng hạnh ph�c gầy hao

Chỉ l� l�ng xương kh� buốt nhức

Nghe ngh�n thu đi qua

Kh�c cười trăm năm chưa qua

Thi�n thu sau nh�n gian khắp miền trần

C�n u minh bất hối

Tr�i tim Hom�re mấy ng�n năm qua c�n đỏ son

Kẻ l�m thơ đ�u c� tuổi

Gi� đ�u c� chống gậy qua n�i

 

11.2014

 

 

 

K� Ức �

 

 

Bầu trời t�i vốn nhỏ

H�nh như đang bắt đầu thắt lại v�ng bi�n

Tri thức tăng th�m đau khổ *

K� ức hao gầy c�ng đau khổ hơn

 

T�i kh�ng bối rối bị thời gian chạm mặt

Nhưng xấu hổ

V� sẽ kh�ng giữ được những hạt đa sắc k� ức

Đ�i từ b�i sao trời hỗn mang

Tr�i tuột mất tăm v� th�y n�o lạnh trơn

Rục rịch trận mưa sao băng

Rơi kh�nh tận kho t�ng đau khổ hạnh ph�c

 

Alzheimer, c� phải tiền th�n của ng�i

Chuy�n trồng giữa �c người

Những ngọn n�i tuyết lở

�m thầm tr�c từng lớp vỏ

B� ẩn tan chảy xuống vực chiều

Để kh�ng c�n giả tưởng, kh�ng c�n hồi ức

Kh�ng c�n lời t�nh vỗ c�nh phi�u du

 

Alzheimer,th�i đừng l�n la

Thả độc dược ch�n hồn ta tan vỡ

Đời quạnh hiu c�n lại ch�t nhớ để ta y�u

 

 

*Kinh Th�nh, s�ch Truyền Đạo ghi:

Ai th�m sự tri thức ắt th�m sự đau đớn.

 

 

Nguyễn Th�y Song Thanh

Jan.18 2015 

� gio-o.com 2015