Xu�nD 2015
photo: Nguyễn Thị Lệ-Liễu 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

 

� GI� M�A XU�N

 

 

Mở bung những c�nh cửa trời

Bốn phương m�a xu�n hội tụ

T�m hướng lời lồng lộng gi� bay

 

Thả xuống v�m m�y ngũ sắc

Nh�n nhau � nghĩ lung linh

Đọc nhau từng trang s�ch ước

 

Vườn hoa khua m�u năm th�ng

Mọc l�n từng đo� nh�n gian

Nối v�ng tay hồng �nh s�ng

 

G� tung những c�nh cửa hẹp

Thổi v�o ngọn gi� trần gian

Reo nhau nụ cười nước mắt

 

Mừng nhau h�m nay c�n gặp

Rạng ngời con chữ sinh s�i

� gi�. Thổi đi c�ng khắp�

 

2.2015

 

 

 

NG�Y CHAN HO�

 

L� mặt trời rạo rực phương đ�ng l�n

L� vỡ ch�m khao kh�t. Pha l� đ�m

Thời khắc tan ngh�n sao khuất b�ng

 

Bỏ xuống như m�y vạt ng�y rất nhẹ

C� đu�i mắt l� đưa thầm

Ta cũng thế. Ch�t hồng khe khẽ

���������

Chạy mướt gi� khu�ng trời tơ lụa

Bổng trầm những nốt nhạc bay cao

Đ�n chim ấy chưa một lần bỏ phố

 

Phố lao xao khua m�a l� mới

N�i với nhau b�n tay nhỏ reo chu�ng

Gọi người về. Ban mai vừa tới

 

N�i ri�ng m�nh. Ấm ngọt giữa m�i tan

Ấm như thể thu ngh�n giọt nắng

Nở như b�ng phố ngọt trưa hồng

 

C�i xuống nhẹ vai ng�y run mắt gi󠠠�����������������

Gọi nhau về. Nh� ai vừa kh�p cửa

Sắc rơm chiều. Rất dịu. Rồi tan

 

Rồi như mơ như mơ. Bay v�o chi�m bao

Nỗi m� hoặc mu�n đời giấc ngủ

Một điều g� nghe tựa tiếng x�n xao

 

Đừng tan nh� cho thầm th� gần lại

Tr�i tim n�y mỏng lắm như gương

Sợ vỡ những lần thao thức dậy

 

L� thức dậy v� c�ng biết thế

Ng� chung quanh ng� đất nh�n trời

Sợ hụt hẫng n�n �m v�o rất vội

 

L� t�i l� t�i l� t�i

Như vi�n đ� lạnh trong ly nước

Sống tận c�ng. Chắc thế. Đ� tan ra

 

1.2015

 

 

Nguyễn Thị Kh�nh Minh

 

� gio-o.com 2015